Waarom?


Wie om zich heen kijkt, ziet dat business modellen gericht op aandeelhouderswaarde en winstmaximalisatie aan het afbrokkelen zijn of vaak ten koste gaat van het welzijn van mens en natuur. De meest recente voorbeelden hebben we gezien in het bankwezen, de sportwereld, maar ook bij woningcorporaties en staatsinstellingen. Deze modellen zijn niet duurzaam met als gevolg dat steeds meer mensen zich vervreemden van organisaties.

Om hier verandering in aan te brengen is verruiming van bewustzijn en mindset nodig. Een mindset waarbij het streven naar betekenismaximalisatie centraal komt te staan.

Wij zetten onze talenten en ervaringen in om mensen, organisaties en projecten te bezielen en te verrijken met heldere inzichten, effectieve vaardigheden en daadkracht.

Hiervoor is moed (Coraggio), zelfinzicht en leiderschap nodig.


“He who has a why to live for can bear almost any how”Friedrich Nietzsche